THE BRAIN CHANGERS

Privacy Reglement

Het Privacy Reglement van The BrainChangers.

Privacy Reglement

Privacyreglement voor de website van The Brain Changers B.V.


  • Privacyreglement

Dit Privacyreglement beschrijft hoe The Brain Changers B.V. de privacy van de gebruiker van de website (https://thebrainchangers.nl/) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de gebruikers van de website wordt verzameld. 


  • Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement

Bij gebruik van de website van The Brain Changers B.V. wordt deze privacy statement bij iedere gebruiker onder de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat verder gebruik maken van de website betekend dat wordt ingestemd met het gebruik van cookies en deze privacy statement. 

 

The Brain Changers B.V. verzoekt gebruikers dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn geheel te lezen en indien deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te gebruiken en onmiddellijk te verlaten. 


  • Aard te bewaren informatie

Nu en in de toekomst verzamelt The Brain Changers B.V. informatie over de gebruikers van deze website.

 

Indien informatie wordt opgevraagd via de website worden om daaraan te voldoen ook persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. In dat geval is e.e.a. in ons privacy register vastgelegd teneinde te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

 

Wij bewaren ook niet-persoonlijke informatie (geen persoonsgegevens), die niet naar natuurlijke personen te herleiden zijn, zoals welke items worden bekeken door de gebruikers van de website. Deze informatie kan via de website worden verzameld, maar ook op andere wijze, zoals bijvoorbeeld via marktonderzoek. Doel hiervan is het product en het aanbod aan te kunnen passen en evt. uitbreiden, afhankelijk van de wensen van de consument. 

 

Als e-mailberichten worden verzonden, kan zulke mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen. 


  • Doel bewaren informatie

 

The Brain Changers B.V. is een bedrijf die trainingen, gericht op persoonlijke ontwikkeling (zowel online als “live”) aanbiedt aan (jong)-volwassenen. Het verzamelen van informatie is noodzakelijk voor administratieve en fiscale verplichtingen en wordt gebruikt voor het onderhouden van contact met klanten, deelnemers, relaties etc., voor het nakomen van de overeenkomsten, voor facturatie en de afhandeling van eventuele geschillen. De verzamelde informatie wordt tevens gebruikt om de website te verbeteren, gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.

 

Ook kan verzamelde informatie worden gebruikt om gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens worden gebruikt om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. 

 

Het gaat daarbij om informatie die tijdens het bezoek aan onze website of via andere wegen door de gebruiker aan The Brain Changers B.V. wordt verstrekt. 

 

Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en als geanonimiseerde statistische informatie voor klanten en zakelijke partners. 

 

Privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardinformatie worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van de diensten te kunnen optimaliseren,  registreert The Brain Changers B.V., het gebruik van ondersteunende diensten. 

 

Een gebruiker kan worden gevraagd informatie over zichzelf te verstrekken, ten behoeve van de dienstverlening van The Brain Changers B.V.

 

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor commerciële doelen als een gebruiker klant is of als daar vooraf ondubbelzinnig toestemming voor is verleend conform de AVG. 


  • Veranderingen aan de Privacyreglement

In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit gebeurt veranderen. The Brain Changers B.V. zal in dat geval de veranderingen in een herziene Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord zijn met een herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand correspondentieadres of e-mailadres. The Brain Changers B.V. zal bezwaren respecteren en in acht nemen. Indien geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website. 


  • Wijzigingen gegevens of vragen over privacy

Wilt u door ons bewaarde informatie wijzigen of laten schrappen of vindt u dat de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, meld ons dit dan via post of e-mail. The Brain Changers B.V. zorgt dan voor aanpassing of schrapping van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt indien het bewaren van de informatie daarvoor noodzakelijk is. 


  • Veiligheid

Wij gebruiken standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige zekerheid worden gegarandeerd. The Brain Changers B.V. is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van informatie of toegang tot de website. The Brain Changers B.V. adviseert wachtwoorden regelmatig te veranderen en alleen te werken met een betrouwbare en veilige browser.


  • Adres gebruiker website

Klanten van The Brain Changers B.V. zijn verplicht The Brain Changers B.V. van adreswijzigingen en wijzigingen van andere contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang The Brain Changers B.V. geen verhuisbericht of bericht wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij The Brain Changers B.V. bekende gegevens juist te zijn. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging is voor rekening en risico van de gebruiker / klant. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven blijft deze aansprakelijk voor door hem / haar bestelde producten die op het oude adres worden afgeleverd. 


  • Contact- en identiteitsgegevens The Brain Changers B.V.

 

Wij zijn bereikbaar via de volgende gegevens: 

 

Volledige naam: The Brain Changers B.V.

Correspondentie: Hoofdstraat 275, 2171 BE Sassenheim 

Bezoekadres: Hoofdstraat 275, 2171 BE Sassenheim

E-mail: info@thebrainchangers.nl

Kvk-nummer: 88388638